fasade__2_.jpg
 
 

De 6 hyttene i siste byggetrinn blir lagt ut i løpet av høsten 2019.

Overtagelse neste vår og sommer.

situasjonsplan-sistebyggetrinn2.png
 

Illustrasjon ute kopi.jpg